Konstrukce z masivního dřeva

Zakládací profil etics

Zakládací profil Etics LOS je soklová lišta z hliníku tl. Prefabrikované protipožární nadpraží a ostění. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu stavby.

ETICS ) – PVC zakládací profily. LZPRODLUŽOVACÍ SOKLOVÝ PROFIL. Vše zasíláme po kusech a to včetně talířových hmoždinek, armovací tkaniny a drobného příslušenství.

Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové zakládací lišty. Je až k nevíře, kolik firem a pracovníků si ještě dnes dokáže vystačit při zateplení fasády s plastovým rohovým profilem a zakládací lištou. Doplňkový materiál profilů LOS.

Profily ( zakládací , soklové a příslušenství). Hliníkové profily jsou dodávány v rozměrech dle síly tepelného izolantu. Těsněné napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou.

Pokud je zakládací lišta z duralového plechu, měl by mít tloušťku min. Návod na montáž: Okapnici LO s tkaninou nasadíme a pomocí oboustranně lepicí pásky nalepíme na zakládací profil. Potom zasuneme do zakláda- cího profilu .

Fenolická pěna RESOL má nadčasové protipožární parametry, Stavba, ESTAV. Bývá také označován jako profil . Příslušenství pro montážní a zakládací profily. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. TE: FEITITTILIITTIiiiiiiiiiiiiiiiTINTINITIITTITTITTITTITTIMIMITTI.

ZP zakládací hliníkové profily. Soklové lišty AL s okapničkou. Profil je základní součástí pro založení izolačních desek. Použití zakládací lišty není nezbytné, nicméně když už se aplikuje, tak musí být její.

Osazování rohových profilů musí probíhat do nanesené vrstvy. Zakládání systémů – materiály a chyby Před založením systému se. Jedná o upevňovací prvek, který zajišťuje vzájemné spojení soklových zakládacích a ukončovacích profilů. LO zakládací profil s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním . Montáž pomocí natloukacích hmoždinek, nebo hřebů.

Zakladací uholníkový profil. Kvalitní příprava a instalace zakládacích lišt výrazně zjednodušíte a urychluje. LOB – ukončovací profil pro ochranu a ukončení boční části . Praha-výcho cena 400Kč, od Vít K.

Nebyla věnována pozornost vypodložení zakládací (soklové) lišty. Vada, která je jen obtížně odstranitelná. Desky se kladou od spodu na „teplý“ zakládací soklový profil výhradně na.

Hmoždinka plastový (kovový) trn. Potřebné zajištění rovinnosti čela zakládacího profilu se u nerovných podkladů .

Scroll To Top