Konstrukce z masivního dřeva

Weber elastic technický list

Jak provést zateplení podhledů stropů nevytápěných prostor (garáží, sklepů, technických podlaží)? Technický list ETICS weber therm elastik E. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm elastik E je vnější tepelně izolační . Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Prolepení polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimetru . Cementová lepicí a stěrková hmota Weber.

Vysoká kvalita a přídržnost weber elastik řadí mezi špičkové fasádní lepidla. Weber therm elastik se šedým polystyrénem. U nás nakoupíte tmel Weber. Elastik Z naleznete v technickém a bezpečnostním listě v . Ptejte se technické informace ohledně produktu Weber. Archiv Nacházíte se:STAVEBNÍ MATERIÁLHmoty a lepidla Weber.

Výrobce: Weber – Terranova. Základní výpis z listu výrobku.

Název výrobku, weber therm elastik E – šedý EPS. Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik E, weber therm. Lepící a stěrková hmota pružná Weber. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. V každé sekci technické listy.

S tepelně technickým posouzením konstrukce souvisí také dimenzování. QR kódy, které po načtení spojí čtenáře s on-line technickým listem daného . Pruvodni list zkoušeného výrobku. Materiály: certifikovaný zateplovací systéweber.

Vydáno: Strana Tento kontrolní list slouží jako podklad k navrhování a statickému posouzení novy. WEBER therm elastik San SAW mineral zateplovací systém ETICS na bázi MW s. DEKTHERM ELASTIK – jednosložková lepicí a stěrková hmota. Začišťovací lišta – lišta pro napojení omítky na rám výplní otvorů. Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Saint-Gobain Construction Products a. Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice“. Evropského technického posouzení stavebního výrobku weber elastik E.

Lepicí a stěrková hmota WEBER. Tmel KZS Weber elastik LZS 7lep. Tmel s vysokou pružností kvalitativní . O SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKE ZPRAVE. MM ETICS WEBER THERM ELASTIK E. V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit po- mocí realizace. Omítka s perlinkou webertherm elastik , skleněná síťovina.

APU lišta zesilující výztuž. S ( WeBer , BAumit, BASF,) 1. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PROZKUM OBJEKTU – POVODNÍ STAV 7. Výztuž vrstva – štěrková hmota Weber.

Scroll To Top