Konstrukce z masivního dřeva

Spádové klíny isover

Pro vyspádování úžlabí se používají spádové klíny úžlabí z EPS nebo dvouspá-. Po dohodě s výrobcem lze na zakázku vyrobit i další druhy spádových desek. Spádový polystyren – spádové klíny – tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech.

Jsou vyráběny na zakázku dle projektové dokumentace . Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s běžnými požadavky na zatížení tlakem, např.

Vaše hodnotenie: Dodanie 2-15 . Isover DK – dvouspádový klín. TEPELNÁ IZOLACE – ISOVER EPS 1- 1mm (x mm). SPÁDOVÉ KLÍNY – ISOVER EPS 1- 1- mm.

Každá druhá střecha v Evropě je . Predaj zateplenia plochej strechy. EPS-pevnost v tlaku 70kPa) chrlič s integrovanou manžetou z EPDM tepelná izolace ISOVER.

Speciálním řešením pro ozelenění střech jsou pak vegetační panely. Technické parametre z technického listu. TYP, ROZMER ATIKOVÉHO KLINU. Spádové dosky rezané z polystyrénu EPS, resp.

Většinou se používá v kombinaci se spádovými deskami ISOVER SD. ISOVER eps aj pri vynikajúcich vlastnostiach, zostá- va cenovo. Dvouspádové klíny vhodné jako spádová vrstva složitějších plochých střech. PUREN Atikový klin, PUREN Spádový klin ,. Na strop garáže byla položena IPA a na IPU vyskládány spádové klíny ISOVER. Garáž je tak připravena na položení geotex.

Pokládají se na parozábranu, nosnou konstrukci nebo na spádový systém. Dostupné v malých i velkých formátech, rovné desky i spádové klín (Více). Eminerální izolace ISOVER T tl. Používají se v kombinaci s deskami ORSIL S jako spodní vrstvaa atikovými klíny ORSIL . Snahou společnosti ISOVER je poskytovat zákazníkům možnost objektivního řešení.

Ten je možné vytvořit ze spádových desek.

Polystyrenové izolace ISOVER EPS. Součástí nabídky jsou i spádové klíny , které slouží pro vytvoření spádu na plochých střechách. PAROZÁBRANA ASFALTOVÝ SBS PÁS MODIFIKOVANÝ CELOPLOŠNĚ NATAVEN. Poté nalepíme spadové klíny ISOVER EPS 2S. Na spádové klíny můžeme nalepit asfaltový modifikovaný samolepící . Vícepráce zahrnují skutečné množství (m3) spádových klínů z polystyrénu při.

Nejčastěji se vyrábí s spádem, ale je možné vyrobit spád na míru konkrétní ploché střechy. Tyto klíny se vyrábí vždy na zakázku pro konkrétní . ISOVER ve spádu s minimální tloušťkou mm. BITU-FLEX, spádové klíny ISOVER , 2× hydroizolační asfaltový . VLOŽENOU TI ISOVER TE PROFI.

Scroll To Top