Konstrukce z masivního dřeva

Reprofilace vozovky

Standardně je při rekonstrukci komunikace rozebrána část vozovky,. Zkouška nové technologie reprofilace neúnosných krajnic silnic nižších. Konstrukce vozovky se tak recykluje v celém příčném profilu, což je . Odhlédneme-li od požadavků na krytové vrstvy vozovek , pak podkladní vrstvy zajišťují. Ochranná vrstva jako první podkladní vrstva na podloží vozovky ,.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nabízí obcím, firmám i soukromým subjektům opravu výtluků asfaltových vozovek , parkovišť a . Takováto konstrukce vozovky se však musí recyklovat v celém. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení. V rámci díla se provádělo celoplošné frézování, sanace okrajů vozovky z . Tyto vozovky jsou tvrdým testem uplatnitelnosti údržbových technologií, a pokud zkušenost.

Plocha až několik dm hloubka až cm. Příčina: Místní narušení homogenity betonu s následným účinkem soli, vody, mrazu .

Název zakázky, Cesta U Kapličky na ppč. Popis, Odstranění původního štěrkodrťového krytu, reprofilace. Stavba spočívá ve zvýšení únosnosti vozovky, což obnáší odfrézování. Oprava povrchu vozovky lesní cesty na vrch Malá Doubrava v celkové délce km. Výměna krytových vrstev a zesílení okraje vozovky (sanace kraje).

Technologie reprofilace neúnosných krajů silnic III. V extravilánu se provede rozfrézování a reprofilace podkladních vrstev vozovky do hloubky 150mm a lokální sanace. Následně budou položeny živičné vrstvy,.

Jedná se o vozovku vedenou v extravilánu od mostu ev. Začátek předmětné velkoplošné . Provádíme profesionální frézování vozovek pomocí speciálních středně těžkých a těžkých fréz. Zajistíme tak dokonalou úpravu vozovky pro aplikaci finálního . Reprofilace vozovky s důrazem na příčný sklon vozovky (4-) 8m.

Přerovnání povrchu ze stávajícího materiálu v jednotlivých úsecích výtluků s doplněním . Opravy asfaltů provádíme unikátní dvousložkovou opravárenskou hmotou BG Quick s vysokou přilnavostí. Kompletní dodávka stavebních prací zahrnovala předevšívyfrézování starého živičného krytu, provedení recyklace za studena podkladních vrstev, nové .

Brno, reprofilace v ploše . Bakalářská práce se zaměřuje na technologii recyklace vozovek pozemních. Rozfrézování a reprofilace vrstev vozovky před celkovou recyklací. V příčném směru je volná šířka mezi hlavními nosníky 7. Součástí bude reprofilace stávajících podkladních.

Za hodinu je zařízení schopno opravit až 1metrů vozovky v šířce 3. V rámci jednotlivých stavebních objektů bude prováděna . Práce zahrnovaly reprofilaci vozovky s využitím systému 3D-UTS, opravu povrchu vozovky včetně podkladních a ložných asfaltových vrstev, . Rozdělení úpravy konstrukce vozovky dle použité technologie:. Uhřinovicích a Ličně, reprofilace silničních příkopů, rekonstrukce propustků, .

Scroll To Top