Konstrukce z masivního dřeva

Porotherm 24 p+d technický list

Změny technických údajů vyhrazeny. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Broušený cihelný blok pro tl. Další informace k produktu.

POROTHERM Profi, 3Profi, Profi, Profi, 1Profi, příčkovkyProfi, 1Profi, Profi.

Ceníku, v katalogu, v technických listech , prospektech nebo zobrazeních, . Porotherm , P(cena za ks). Zmena technických údajov vyhradená. Toto vydanie ruší platnosť všetkých.

Třída pevnosti P8Tepelný prostup U= 24. Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky bezchybné řešení. Mohu zaslat technický list.

Orientačná spotreba malty, cca resp. Plocha strechy nad parkingom. Informace o Stavebních prvcích a konstrukcích a technických Systémech. Skladový kontejner ContiMade STANDARD typ D. Technické listy použitých materiálů – hydroizolací, tepelné izolace.

Wienerberger CP, Kompletní cihlový systém POROTHERM pro vodorovné a. Dokumentace má různé fáze, řešící projekt v jiné podrobnosti a technickém detailu. Pokud si stavebníci vyberou například ze sortimentu POROTHERM cihly na. Z technického hlediska velmi nešťastný nápad dosypávat perlit na stavbě! Snadné a rychlé zdění bez odpadu, Jednoduché řezání tvárnic, Stejné technické vlastnosti ve všech směrech, Nízká objemová hmotnost,.

POPTÁVKA TECHNICKÝ LIST KATALOGCENÍK. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost, sazba. Montáž a dodávka přechodové lišty dlažba-koberec . Hmotnost na jednotku plochy.

Zbylé příčky budou vyzděny z příčkovek POROTHERM 1PROFI o rozměrech. Viditelná šířka nosné konstrukce je ve standardním provedení mm.

Vynechávají se pouze spáry u stěn, v rozích, u dilatačních spár – lišt. Zateplovací systém bude doplněn systémem lišt pro řešení detailů – APU lišty u výplní otvorů, soklové, okapové- nadpraží, . TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI Tepelná setrvačnost Tento termín. Chemická malta FIS P 3S je určena pro vnitřní použití, pozor nesmí do . Diplomová práce obsahuje technický popis stavby, návrh a statické posouzení hlavních nosných konstrukcí.

Architektonické a stavebně – technické řešení stavby. HELUZ Technickou příručkou pro projektanty a stavitele nebo využít. MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUITY DLE TECHNOLOGICKCH LIST , . Zadavatel v rámci přílohy těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům doplněný list standardů.

Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i. Lepidlo nema takovou pevnost jako pena i kdyz technicky list uvadi pravy opak. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vnější parapety, oplechování komínu, větrací stříšky a závětrné lišty jsou.

Grundfos SQ 2-70- zarucni list.

Scroll To Top