Konstrukce z masivního dřeva

Oplechování štítu střechy

Mezi oplechování střechy patří i závětrná lišta. Ta se používá na přesahujícím konci střechy a na štítu střechy , pokud nad střechou nevystupuje atika, zeď atp. Výroba a prodej oplechování Název materiálu r. ZAVETRNE-LISTY-Horni-c2_16_2.

Oplechování zdí, okrajů střech , říms a okenních parapetů materiálem RHEINZINK zajistí jejich spolehlivou ochranu.

Díky osvědčeným upevňovacím technikám . EPS zvenčí na štítu bude mít tloušťku 25cm, tedy zbývá 25cm přesah. Jak nejlépe tento přesah zakončit? Oplechování obsahuje lemování štítů a bočních krajů střechy , dešťové žlaby a svody. Po pokládce střešní krytiny není již možné provést oplechování střechy.

Dilatační lišta Oplechování atiky Nástřešní žlab Parapet. Používá se k zakončení střech ve štítu u krytin, které nemají vlastní .

Tašky jsou vhodné pro střechy se sklonem od 10° do 90° s přihlédnutím k. Je možné použít i metodu spodního oplechování uloženého na vložené. Oplechování střechy ochrání stavební konstrukce včetně krovu izolace, oplechování ,. OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ A JINÝCH PROSTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. Krytina DEKTILE je určena pro pokrývání šikmých a strmých střech bytových, občanských a. Lemovka slouží pro ukončení krytiny na štítu. Lem zdi – oplechování spoje roviny střechy se zdivem – např. Lemování štítů – závětrné lišty.

Závětrná lišta (lem štítu ) – používají se u střech , které nejsou ukončeny . Pokud štít není ukončen zdí, zakončuje se střecha ve směru sklonu . Jardou Brzkem a Pavlem Vobořilem. Oddychl jsem si nesmírně, neboť pan Antonín . Někdy se tomuto oplechování říká také „závětrná štítová lišta“. Skladba nezateplené střechy – u štítu , plechová střešní krytina.

Plochá střecha , střecha s malým spádem, střecha sedlová, pultová, křížová , n střecha se štíty , valbová, s polovalbou, s kabřincem, n střechy centrálních.

Ke změnám komínů, oplechování a krytí říms docházelo od konce 19. Přesah okapnice musí být u oplechování okapů střech , balkónů a teras alespoň. Příklad lemování okraje štítu u taškové krytiny – štítová zeď je . Dokonale zvládáme klepmířské práce jako jsou okraje střech a krycí lišty, oplechování okrajů střech a nadezdívek, opláštění komína, opláštění štítu , střešní. Nabízíme střechy „na klíč“ (od krovů přes oplechování až po krytinu) a rekonstrukci. Jako alternativa k oplechování štítu slouží okrajové tašky.

Ty jsou vyráběny v levé a pravé variantě vždy s bočním okrajem opatřeným výřezem . Střechu z těchto tašek jsme viděli na vlastní oči a na první pohled se. Klempířské práce, to totiž nejsou jen okapy, ale i oplechování komína, úžlabí, parapety oken, svody, montáže okapů a lemování štítů. Přesahující střecha před rovinou štítu by měla být ukončena závětrnou latí. Chceme-li trvanlivost lemu střechy pojistit použitím oplechování , ponecháme .

Scroll To Top