Konstrukce z masivního dřeva

Nosná konstrukce ploché střechy

Neodmyslitelnou částí střechy je její nosná konstrukce , ať už ze dřeva, betonu či oceli. U ploché střechy plní nejen funkci rozvodu zatížení, ale i nosné vrstvy . Ukázky skladeb plochých střech , ploché střechy , Střechy Vaníček. Konstrukce ploché střechy může být jednoplášťová, víceplášťová, inverzní plochá.

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace. Typická skladba zelené střechy : – nosná konstrukce – parozábrana (například asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou) – tepelná izolace se .

V Persii byla nosnou konstrukcí ploché střechy dřevěná kulatina podepřená perskými kládami. Jako vodotěsná krytina býval používán asfalt, který se těžil z . Trvanlivost stanovuje investor, obvykle stejná jako nosná konstrukce stavby. Podle druhu odvodnění jsou ploché střechy ukončeny:. Kalkulátor plochých střech Vám pomůže s výpočtem potřebného množství materiálu. SKLADBY TERAS A VEGETAČNÍCH STŘECH.

Hovoříme-li o zateplených plochých stře- chách, máme nejčastěji na mysli jednoplášťové skladby, kdy je shora na nosné konstrukci umís-. POžAdAvky nA PlOcHé StřecHy. Střecha chrání podstřešní prostory před vlivy povětrnosti.

Sestá- vá se z nosné střešní konstrukce složené z jednoho, nebo . Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu. Nosné střešní konstrukce – přenášející zatížení do ostatních nosných. Dvouplášťové střechy se u nás v mi- nulosti používaly. Nosná konstrukce střechy má mít obvykle stejnou trvanlivost jako nosná konstrukce stavby. Požadavky na konstrukce plochých střech.

Plochá střecha může být nepochůzná, která umožňuje pouze. Jejich konstrukce je jednoduchá, spád krytiny zajišťuje sklon nosné konstrukce. Materiály, které používáme na výstavbu nosných částí střechy , se u plochých a šikmých střech neliší. Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev je konstrukce . Pokaždé jde o vlastnosti materiálu, které mohou ovšem . Plochou střechou rozumíme konstrukci se sklonem do pěti stupňů.

Přejít na Zvláštní tvary a konstrukce plochých střech – Zelené střechy , střešní zahrady a parkoviště jsou prováděny z volně položených izolací s nosnou. Každá vrstva plní v konstrukci určitou funkci. Střešní plášť plochých střech se skládá z vrstev základních – popř.

Základní vrstvy jsou: nosná. Nosná střešní konstrukce je alfou i omegou každé stavby. Nejčastěji je vyrobena z betonu , . Druhy, skladby a vrstvy jednoplášťových plochých střech.

Poprvé se zastřešení domů plochou střechou objevilo už vpolovině třetího. V antickém Řecku se ploché střechy objevovaly především na chrámových stavbách. Konstrukce střechy byla tvořena nosnou konstrukcí z kulatiny, na které byla .

Scroll To Top