Konstrukce z masivního dřeva

Lignofix super technický list

Ošetření napadeného zdiva a dřeva. Profesionální likvidace dřevokazného hmyzu. Osoba odpovědná za bezpečnostní list. Lignofix super , lignofix top. Technický list – Návod k použití.

Likvidace dřevokazného hmyzu. Přípravek je určen k preventivní ochraně již napadeného vzácného dřeva a historických předmětů dřevokazným hmyzem včetně jeho likvidace. Směrodatný je návod výrobce na obalu nebo údaje v technických listech výrobků.

LIGNOFIX E-PROFI koncentrát – nové dřevo. Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou . Vaše cena včetně DPH za lahev: 25Kč 28Kč. Stiahnite si technické listy ku všetkým produktom, ktoré máme v ponuke. Bezpečnostní listy Akzo Nobel Dokument Velikost CLP Universal. Poskytování technického servisu – akreditované zkušební.

Chemické ochranné prostředky na dřevo se podle platných EN a národních technických norem. ETERNAL mat akrylátového viz. Vzdušnice manuálů a pedálu budou odstrojeny na jednotlivé díly: vyjmuty tónové lišty ,. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OPRAVY ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ. Budou použity systémové tvarovky, lišty , pásky.

Benzínový čistič technický. Dvousložkové polyesterové tmely pro. Na pile je osazena lišta s řetězem. CHLORNAN SODNÝ TECHNICKÝ , kg.

Příloha: Znalecký posudek (listů ). Výrobce STACHEMA KOLÍN, spol. Složený list – informační leták – nevydané Archiv NÚLK Strážnice, spisovna ÚHKD;. Dokumentace má různé fáze, řešící projekt v jiné podrobnosti a technickém. Cena bude uvedena na krycím listu nabídky, který je přílohou č. Ocelový vyměnitelný list , plastové držadlo.

V technickych vecech jedna za objednatele: Jiri Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec za zhotovitele: Ing. Předpokládaná cena bez DPH za restaurování obvodové lišty : 55. B TECHNICKÝ POPIS UDRŽOVACÍCH PRACÍ. K této expozici byly vypracovány pracovní listy , které bylo moţné nalézt na .

Scroll To Top