Konstrukce z masivního dřeva

Kotvice plovoucí výskyt

IDdetail=1Archiv Podobné Listy dolní ponořené, záhy opadávající, horní plovoucí, střídavé,. Kotvice plovoucí je kriticky ohroženým druhem naší květeny (C1). Občas bývá kotvice plovoucí pěstována jako okrasná rostlina ve vodních.

V Česku se vyskytuje velice vzácně v jižních a východních . Dnes je její výskyt omezen na několik málo lokalit v povodí Vltavy, vyskytuje se . Archiv V současnosti se populace kotvice plovoucí zvětšuje, v minulosti byla existenčně ohrožená hnojením,.

Zdroj: Květena ČR, Charakteristika, výskyt a ochrana. Na zdejších rybnících roste kriticky ohrožená kotvice plovoucí , která se tak. R a oblast výskytu velkých šelem — Téměř . Vodní ořechy“, plody kotvice plovoucí , se dříve jedly stejně jako jedlé. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. AOPK ČR – RP SCHKO Poodří Seznam lokalit.

V současné době je nejvýznamnější hnízdní výskyt potápky černokrké, které se schovává ve . Plodem kotvice plovoucí jsou rohaté oříšky. Příklad lokality výskytu.

Její výskyt je znám z rybníku Farář (dříve též Kabeláč) od dvacátých let 20. Z východních Čech zmizela kriticky ohrožená rostlina kotvice plovoucí. Jediné místo výskytu je rybník Farář v Bítovanech na Chrudimsku. Trapa natans), kriticky ohroženého druhu flory.

Rybník s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Význačná lokalita kotvice plovoucí. Porosty vodních a bahenních rostlin jsou vyhledávány ke hnízdění a . Rybníky jsou velmi bohaté výskytem vodního ptactva, které na nich hnízdí,. Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi.

Státní rezervaci s výskytem kotvice plovoucí. Vegetace mělkých eutrofních vod teplých oblastí s kotvicí plovoucí. Trapetum natantis zjištěn velký obsah celkového železa, . Hlavním důvodem ke zřízení . Vegetace s výskytem stulíku malého (Nuphar pumila), leknínu bělostného . Roste zde kriticky ohrožená rostlina kotvice plovoucí , podle níž má svůj název.

Oblast přírodní památky je označována jako největší lokalita s výskytem kotvice plovoucí na Moravě. Na březích rybníka roste převážně topol kanadský a olše . Mapovanie výskytu na Slovensku. Důvodem ochrany je zejména výskyt kriticky ohrožené vodní rostliny kotvice plovoucí.

V břehových porostech roste topol kanadský, olše lepkavá, vrba bílá, topol . Chropyňský rybník je chráněn pro výskyt silně ohrožené kotvice plovoucí a ochranu hnízdní kolonie racka. Závišice – Borovec – Sedlnice – Nová Horka – Kotvice (kolem rybníků). Udávaná nadmořská výška je 2m n. K prvnímu vyhlášení došlo 21. Poznámka k výskytu v jižních.

Moravy, které je výskytem jediného druhu kotvice v České republice. Předmětem ochrany je významný mokřad s výskytem zmíněné kotvice plovoucí.

Scroll To Top