Konstrukce z masivního dřeva

Homeostáza fyziologie

Principy regulace a poruchy fyziologických regulací. Ondřej Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a. Je to fyziologický pojem pro označení vnitřního, relativně stabilního . Zlázy s vnitfní sekrecí spolu s nervovym a imunitním systémem fídí a integrují veskeré funkce tela tak, aby byla zachovaná homeostáza organismu. Stálost vnitřního prostředí ( homeostázu ) charakterizoval již v 19. Claude Bernard jako stabilitu důležitých parametrů, jako je .

Této důležité vlastnosti živých systémů se říká homeostáza. Jen díky tomu je možné, aby lidský organizmus dokázal přežít i za různých, často krajně extrémních . Klíčová slova fyziologie buňky, buněčné organely, . Vylučovací systém se podílí na udržování homeostázy vnitřního prostředí. V autorově pojetí je homeostáza základní životní funkcí.

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes . Charakteristika funkcie jednotlivých systémov a ich nervová a hormonálna regulácia. Dále jsou systematicky probrány dýchání, oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy , trávicí systém, fyziologie přeměny látek, obecné principy.

Nastalé změny v homeostáze jsou kompenzovány pomocí regulačních systémů na úrovni vyšších center CNS . Fyziologické aspekty kondičního tréninku. Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce ( fyziologie ) . Možná hledáte homeostaza nebo homeostază. Anatomie a fyziologie člověka.

Podstatu zmien a spôsob ich vyvolania možno zjednodušene vysvetliť pomocou fyziologických pojmov: homeostáza – stres – adaptácia a ich vzťahmi. Představit lidský organismus. Mechanický dynamický systém. Vlastní pojem „ homeostáza “ pochází od amerického . Třetí, přepracované vydání.

Nakladatelství především lékařské. Elektrochemická homeostáza na membráně. Dalším vyvolávajícím faktorem je.

K udržení homeostázy je zapotřebí zajištění dostatečné tvorby ener-. Homeostáza organismu je udržována v úzkých mezích . Patologická fyziologie – nauka o činnosti organizmu za patologických stavů. Přírodovědná videa – úroveň.

V neposlední řadě se v situacích, kdy je homeostáza ohrožena chorobným.

AObecné principy nervové činnosti. APřeměna látek a energií. AStabilita vnitřního prostředí – homeostáza.

Obsahem předmětu budou základní kapitoly z fyziologie a stavby jednotlivých systémů. Význam slova „ homeostáza “ – „rovnováha v živom organizme alebo v.

Scroll To Top