Konstrukce z masivního dřeva

Druhy venkovních omítek

Při volbě vhodného druhu omítky a její následné povrchové úpravě pro . Venkovní omítka mnoha druhů. Omítka je vrchní maltová vrstva na stěně. Dělí se na mnoho druhů a poddruhů.

Podle druhu materiálu existují . Otázka zní, jakou omítku zvolit?

V článku se dozvíte, jaké existují druhy vnitřních a venkovních omítek. Také omítky lze rozčlenit do různých kategorií, podle jejich vlastností a specifickým oblastem jejich aplikace. Právě o druzích omítek je tento článek.

Na výrobu omítek používáme různé druhy malty. Maltu tvoří pojivo, plnivo, voda a různé přísady. Jako pojiva se nejčastěji používají vápno, sádra a cement.

Rozdíl mezi jednotlivými druhy fasádních omítek je v rozdílném pojivu. Jednotlivé druhy pojiva pak propůjčují omítkám specifické vlastnosti a mimo jiné se od .

Rozhodnete-li se namíchat si vlastní venkovní omítky , je nejjednodušší připravit v míchačce směs kopaného písku a maltovinového pojiva, . Stejně jako tomu bývá u ostatních součástí staveb, i omítek je několik druhů. Dva nejzákladnější jsou vnější a vnitřní. Ty se pak dále dělí podle jejich tloušťky a . Zato venkovní fasáda je tváří vašeho domu a může celkem všední stavbu posunout.

Tento druh omítky se vyznačuje značnou porézností a tím pádem i velké . Někdy se jako fasáda označuje přímo venkovní omítka. Ideální je použít probarvenou omítkovinu 3. Ale v obecné rovině je i ze střednědobého hlediska nevýhodné provést omítky a ty následně barvit. Fasádní omítky , Prémiové, Profesionální, Speciální, Economy. Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury s. K -střední tloušťka omítek venkovních mm (minimálně 15), jednovrstvé, . Ihned po vnitřních omítkách se zedníci vrhli na venkovní omítky. Vnitřní omítky bych moc neprobíral.

Na vzhled a kvalitu venkovních omítek měly vliv tepelné mosty, vznikající za . Omítky jsou tradičním a nejčastěji používaným způsobem úpravy vnějších i. Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná. Dekorativní omítka na venkovní i vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly, .

Používá se především jako venkovní fasádní omítka. Druhy omítek ajejich kapilárnínasákavost Druh omítky Kapilární. Dnes se břizolit nanáší stříkáním tzv. Výběr je téměř nevyčerpatelný, k dispozici jsou omítky v nejrůznějších zrnitostech a. Při použití ve venkovních prostorách je nutné ji natřít.

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladových omítek.

Scroll To Top