Konstrukce z masivního dřeva

Disperzní plastický nátěr

Máme pro vás novinku z rukou českých techniků. Podívejte se, co umí disperzní plastický nátěr. INTERIÉROVÁ DEKORAČNÍ DISPERZNÍ VYSOCE PLNĚNÁ BARVA VYTVÁŘEJÍCÍ STRUKTURNÍ POVRCH PŘIPOMÍNAJÍCÍ VZHLED POMERANČOVÉ KŮRY . Ideální pro sjednocení povrchu, např.

Remal Struktura je malířská hrubozrnná barva na vnitřní nátěry zdí. Takto nanesenou barvu rovnými tahy po celé ploše přetáhneme fládrovacím válečkem, tím vytvoříme plastický reliéf dřeva-fládr.

Disperzní vinylová malířská barva TOP kvality. Tekutá plastická tapeta rustikální . Je interiérová, disperzní , dekorační vysoce plněná bílá barva, vytvářející strukturní povrch připominající vzhled pomerančové kůry. Brillant-P, dekorační barva . Denas dekorační nátěr na zeď.

Unsubscribe from BARVY A LAKY. Nátěr vytváří strukturní povrch připomínající vzhled pomerančové kůry, tohoto plastického vzhledu je dosaženo použitými plnivy a typem malířského válečku. Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a. DENAS STRUKTURA je vodou ředitelná vrchní krycí barva na bázi speciální akrylátové disperze obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, biocidní .

Fasádní nátěr se sníženou krycí schopností obsahující silikonovou disperzi ,. Ochranný barevný plasticko -elastický nátěr na bázi akrylátové disperze překlenující trhliny. Ochrana proti karbonataci, posypových solím. Vodou ředitelná disperzní lazura ke kreativnímu zpracování, patinaci a. Matná disperzní plastická barva k tvorbě dekorativních strukturovaných nátěrů , např. Jako řešení nabízejí výrobci speciální univerzální izolační omítkové nátěry ,. Nejednodušší je hladký nátěr zpravidla disperzními akryláty a dokonce i barvou na fasády. A co zkusit plastický nátěr ? Složení: Vodní disperze silikonových a akrylátových pojiv, plniva, anorganické pigmenty, speciální přísady.

Pastózní tmel s disperzním pojivem pro nanášení značně odolných plastických vnitřních nátěrů. Odolný nárazům, dotekům a otěru – vhodný na stěny škol, . Pro bílé nátěry lze použít bázi L. Jakost nátěru může také ovlivnit stav používaných nanášecích zařízení, nářadí,. Zředěné disperzní nátěrové hmoty na vnitřní podklady pod nátěry stejnými . Penetrační nátěry (také označované jako základní) jsou univerzálními produkty, které plní širokou řadu funkcí.

Slouží jako adhezní (spojovací) můstek, snižují . Významnou vlastností polymerních disperzí je, že po odpaření spojité fáze, tj. Za normálních podmínek vzniká po nátěru disperze hladký souvislý film, podle.

Povrch plastických prvků se upravuje buď fermežovou barvou, nebo olejovou lazurou,. Při použití fermežového nátěru postupujeme následujícím způsobeDo .

Scroll To Top