Konstrukce z masivního dřeva

Alkorplan 35034 technický list

Vám poskytnou vyškolení pracovníci firmy . Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. V nabídce společnosti DEKTRADE je fólie. Technický list ke stažení zde.

Hydroizolační fólie STAFOL 914.

Archiv ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, – Kč. Lišta ukončovací horní z PVC barvy bílé pro obklady, m, 228. Kompletní nabídka fólií a fóliových systémů Alkorplan , Dekplan a Junifol.

Eternit dacora technický list. QISOKLOVA HLNÍKOVÁ LISTA DECO BASE-BOARD 930. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ.

Aktuální publikace, montážní příručky a technické listy užitých materiálů.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní. Mezi přístavbou a původním objektem bude dilatační spára osazení dilatačními lištami a technicky. Na strákách mají příručky, technické listy atd.

Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. Architektonické a stavebně technické řešení stavebních objektů …. D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. Pozemek není využíván a je.

Prahy budou tvořeny přechodovými lištami , které budou krýt spáry mezi jednotlivými . Osoba odpovědná ve věcech technických : – starosta obce – Pavel Chlád. Podrobné informace k fóliím DEKTEN naleznete v technických listech. Vrchní část zateplení bude založena do zakládací systémové lišty. Máme vlastní technické zázemi – cca 12.

Stenová lišta , poplastovaný plech, ukondenl fölle. Seznam přiloţených technických listů. List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby, 2) Rekapitulace objektů.

Průvodní a technická zpráva přístavby a rekonstrukce. Paropriepustné fólie, parozábrany, geotextílie, technické fólie. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit. Plný popis: Lišta soklová s okapničkou, zakládací U cm. Ostatní náklady ze souhrnného listu.

OBSAH DOKUMENTÁCIE A Sprievodná správa B Súhrnná technická správa C. Název objektu, Stavebně- technické řešení, EČO. Soupis prací ceny u položek. Obklady budou doplněny nerezovými ukončovacími a rohovými lištami.

Jako hydroizolace spodní stavby je navržena svařovaná fólie z měkčeného PVC Alkorplan.

Scroll To Top